KERAMIEK

 

Amateurtentoonstelling Verhildersum Leens (jaarlijks een ander thema)